Voor ouders

Bij het organiseren van tal van activiteiten kan de school de hulp van ouders goed gebruiken. Het gaat hierbij om tal van zaken bijvoorbeeld begeleiding naar theater, het luizenproject e.d.
De klassenouder(s) is/zijn het aanspreekpunt voor de ouders en de leerkracht. Op verzoek van en na overleg met de leerkracht biedt de klassenouder hulp bij verschillende organisatorische zaken zoals sportdag, informatieavond e.d. maar hoeft niet alles alleen te doen. Het gaat er om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de klas- en schoolactiviteiten, zodat de kinderen hiervan optimaal kunnen profiteren. De duur van het klassenouderschap is minimaal 1 jaar

 

 

De ouderraad (OR) draagt bij aan het realiseren van het meest optimale leef- en leerklimaat voor de leerlingen. In samenwerking met het team speelt de ouderraad een belangrijke rol in het organiseren van activiteiten naast het onderwijs. Lees meer

 

Via de medezeggenschapsraad (MR) heeft elke leerkracht/medewerker en ouder inspraak in het beleid van de school. Dit kan door MR-leden te melden waar u tegenaan loopt, aan te geven hoe dingen volgens u beter zouden kunnen gaan en door hun werk/school kritisch te volgen. De MR kan hier vorm aan geven door de volgende rechten:informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en ongevraagd advies.  Dit is de basis voor een krachtige, gezonde onderwijsorganisatie. Lees meer