Ons onderwijs

Op de Nicolaas Maes leren de kinderen met hoofd, handen en hart. We willen kinderen laten leren voor het leven. Belangstelling, acceptatie en wederzijds vertrouwen tussen leerkrachten, kinderen en ouders achten wij van groot belang om voor onze kinderen een wereld te creëren waarin zij zich veilig en geaccepteerd voelen.

Bovendien vinden wij het belangrijk om hoge verwachtingen te hebben ten aanzien van de prestaties van onze leerlingen. Onze leerlingen vragen ook om uitdagend en betekenisvol onderwijs. Deze uitgangspunten zijn ingrediënten voor een optimale ontplooiing op alle ontwikkelingsgebieden.