Ouderraad (OR)

Naast de leerlingen- en de medezeggenschapsraad, is er een Ouder Raad (OR). Deze bestaat uit een groep ouders plus een vertegenwoordiger van het lerarenteam. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste taken en bevoegdheden van de OR (voor het volledige huishoudelijke reglement klik hier).
  1. Organiseren en bekostigen van van activiteiten en evenementen die buiten het verplichte curriculum vallen. Denk daarbij aan Sinterklaas, Ouder Kerstborrel, Zomer slotfeest, Dag van de Leraar etc.
  2. Het financieel bekostigen van de jaarlijkse nieuwe boeken in de bibliotheek, speelgoedmaterialen op het schoolplein, bekostiging busreizen voor de schoolreisjes etc.
  3. Intermediair tussen de ouders en de school, inclusief coördinatie en advies voor klassenouders
  4. Advies aan de leden van de MR (ouders) over hun stemgedrag ten aanzien van voorstellen die de

De huidige OR bestaat uit de volgende mensen:

  1. Floris Lyppens-Voorzitter
  2. Gian-Philippe Gonsalves Jardin de Ponte-Penningmeester
  3. Ebru Aslanbay -Lid
  4. Bart Vermeulen Windsant -Lid
  5. Leon Habes -Lid
  6. Michala Sevcik -Lid

 

Jaarlijkse OR bijdrage

 

De jaarlijkse OR bijdrage voor ouders is 99,50. Hiervan worden verschillende evenementen en activiteiten georganiseerd zoals Sinterklaas, Kerstborrel en Zomer Slotfeest. Daarnaast worden hiervan de jaarlijkse nieuwe boeken in de bibliotheek betaald (waaronder ook de Engelstalige boeken en de dyslexie boeken), de busreizen voor de schoolreisjes, kerstcadeautjes voor de leraren etc. Daarnaast draagt de OR financieel bij als er bijzondere evenementen op school zijn zoals bijvoorbeeld een Lustrum of het 2-jaarlijkse Nicolaas Maesschoolfeest.

 

Met deze OR bijdrage van 99,50 behoort de Nicolaas Maesschool tot de 14% laagste OR bijdragen van Amsterdam. Voor ouders met een minimum inkomen is er vanuit de gemeente Amsterdam ondersteuning.

Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten, zoals schoolreisjes en aanvullend aanbod.

 

Voor eventuele vragen en/of advies kunnen ouders contact opnemen met

Gian-Philippe (penningmeester): gian.philippe.gonsalves@gmail.com  

Floris (voorzitter) : floris.lyppens@gmail.com