Schoolgids

Uitgebreide informatie over het onderwijs op de Nicolaas Maesschool kunt u lezen in de schoolgids.
In de schoolgids staat wat wij belangrijk vinden, hoe er onderwijs wordt gegeven, welke afspraken en welke plannen gemaakt zijn, u leest het allemaal in de schoolgids.

 

Daarnaast wordt er elk jaar een jaarplan opgesteld met de ambities voor het komende schooljaar.