Onderzoekend leren

De huidige tijd vraagt om een dynamische benadering en invulling van schoolvakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en burgerschap. Hoewel kennisoverdracht natuurlijk een belangrijk element blijft binnen het zaakvakkenonderwijs, staat op de Nicolaas Maes het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om deze kennis te duiden en kritisch te benaderen centraal

Verwondering

Kinderen zijn nieuwsgierig en kijken met een open blik naar de wereld om hen heen. Dat zijn eigenschappen die gekoesterd moeten worden. Een open houding en een onderzoekend blik zijn waardevol en vanuit deze verwondering proberen wij leerlingen de noodzakelijke kennis aan te bieden.

 

Eigenaarschap

Een gemotiveerde leerling leert sneller en beter. Door de eigen interesses zoveel mogelijk te combineren met de leerstof wordt een kind veel meer geprikkeld om onderwerpen te onderzoeken. Voor onze leerkrachten een mooie taak om leerlingen uit te dagen en te begeleiden. We vinden ruimte voor eigen inbreng van leerlingen belangrijk. Door deze inbreng te combineren met de vanuit kerndoelen vastgestelde onderwerpen, creëren we een leeraanbod dat de betrokkenheid van de leerlingen stimuleert.

De rol van de meester of juf wordt veel meer coachend en ondersteunend dan sturend.

 

Betekenisvolle context

Om samenhang te creëren en de verschillende zaakvakken te integreren wordt er in elke groep gewerkt binnen een narratief, een groot verhaal. Dit narratief biedt een kader waarbinnen verschillende onderwerpen niet meer als los zand worden aangeboden, maar in een context.. Alles wat wordt aangeboden heeft een plek binnen het grote verhaal van de klas.

 

Van antwoord naar vraag

Een kritische blik is in onze tijd onontbeerlijk. Met de hoeveelheid aan informatie, beelden en andere prikkels is het van groot belang om kritisch te kunnen kijken. Betrouwbaarheid, verschillende standpunten en de snelheid waarmee informatie verandert, vragen om vaardigheden waarmee je in deze hectische tijd je weg te kunt vinden.

Door de nadruk steeds meer op de vraag te leggen dan op het antwoord, helpen wij de leerlingen zich staande te houden in de draaikolk van informatie. Het belang van het stellen van kritische vragen, het diepgaand bekijken van informatiebronnen en je meer afvragen dan alleen het maar het oppervlakkige, dat is wat we onze leerlingen willen meegeven.

 

Talenten

Ieder kind is verschillend en heeft andere talenten. Binnen onderzoekend leren is niet alleen veel ruimte voor denken maar ook voor doen. Daarvoor worden de lessen beeldende vorming en techniek ingezet. Op de Nicolaas Maes spelen wij in op de diversiteit van talenten.

 

Samenwerken

Met elkaar in goede harmonie kunnen werken aan een gezamenlijke opdracht of onderzoeksvraag gaat niet vanzelf. Samenwerken, niet alleen tijdens Onderzoekend Leren, vinden wij heel belangrijk. Met gebruik van de principes van de Kanjertraining is er op de Nicolaas Maes door de specialist Samenwerkend Leren een hele eigen sociaal emotionele leerlijn ontwikkeld. Toegespitst op onze specifieke vorm van Onderzoekend Leren. Vanaf de laagste groepen worden deze vaardigheden aangeboden. Wij vinden een goede begeleiding op het gebied van Samenwerkend Leren een belangrijke voorwaarde om Onderzoekend Leren te laten slagen. Daarom besteden we aan dit belangrijke aspect veel tijd