Digitaal Onderwijs

Op de Nicolaas Maesschool werken de leerlingen van groep 4 tot en met 8 met een tablet of een Chromebook. De oefenstof voor de leerlingen voor de vakken rekenen, taal en spelling wordt grotendeels digitaal verwerkt. Het werken aan ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en Computational thinking wordt gekoppeld aan Onderzoekend leren.

Digitale verwerking oefenstof

Onze leerkrachten geven de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. De meeste opdrachten maakt het kind met de eigen tablet of Chromebook. Het voordeel is dat het kind direct ziet of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan het kind de opdracht direct verbeteren.


De leerkracht kan via de computer live meekijken op het zogenoemde 'dashboard' om te zien hoe de opdrachten worden gemaakt door de kinderen. De leerkracht ziet precies of een opdracht goed of fout gemaakt is. Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, dan kan de leerkracht de opdracht nogmaals uitleggen. 

Als de kinderen klaar zijn met hun opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Er zijn per jaar leerdoelen opgesteld m.b.t. wat een kind moet kunnen. De leerkracht zet voor ieder kind afzonderlijk extra werk klaar. Als de leerling de opdracht goed maakt, is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft, wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen. 


Bij ieder leerdoel is het mogelijk om sterren te verdienen. Deze verschijnen dan in beeld. Als een kind voldoende sterren heeft behaald, weet hij/zij dat het benodigde doel is behaald op zijn/haar eigen streefniveau.
Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd, doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

 

Digitale geletterdheid

Onderzoekend leren is voor de Nicolaas Maes een mooie kapstok om aan digitale geletterdheid bij de leerlingen te werken. De thema's van de narratieven die in elke groep langs komen, koppelen we aan digitale vaardigheden. Dat kan zijn het leren van presentaties maken, websites bouwen, de beginselen van programmeren of informatie leren zoeken op het internet.

 

Het filmpje van Kennisnet geeft een mooi inkijkje naar onze aanpak.