Agenda

14 april studiedag  kinderen vrij
9 juli 2021
Kinderen middag vrij
10 juli t/m 21 augustus 2021
Zomervakantie
23 augustus 2021
Eerste schooldag !
16 t/m 24 oktober 2021
Herfstvakantie 2021
25 oktober 2021
Lesvrijedag
24 december 2021
Lesvrijedag
27 december 2021 t/m 9 januari 2022
Kerstvakantie
28 januari 2022
Lesvrijedag
21 t/m 27 februari 2022
Krokusvakantie
28 februari t/m 6 maart 2022
Lesvrije week
16 maart 2022
Lesvrijedag
15 april 2022
Goede Vrijdag vrij
18 april 2022
Tweede Paasdag vrij
23 april t/m 8 mei 2022
Meivakantie
27 april 2022
Koningsdag vrij
26 t/m 27 mei 2022
Hemelvaart vrij
5 t/m 6 juni 2022
Pinksteren vrij
17 t/m 22 juni 2022
Lesvrijedagen