Ouderraad

Naast de leerlingen- en de medezeggenschapsraad, is er een Ouder Raad (OR). Deze bestaat uit een groep ouders plus een vertegenwoordiger van het lerarenteam. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste taken en bevoegdheden van de OR (voor het volledige huishoudelijke reglement klik hier).
  1. Organiseren en bekostigen van van activiteiten en evenementen die buiten het verplichte curriculum vallen. Denk daarbij aan Sinterklaas, Ouder Kerstborrel, Zomer slotfeest, Dag van de Leraar etc.
  2. Het financieel bekostigen van de jaarlijkse nieuwe boeken in de bibliotheek, speelgoedmaterialen op het schoolplein, bekostiging busreizen voor de schoolreisjes etc.
  3. Intermediair tussen de ouders en de school, inclusief coördinatie en advies voor klassenouders
  4. Advies aan de leden van de MR (ouders) over hun stemgedrag ten aanzien van voorstellen die de

De huidige OR bestaat uit de volgende mensen:

  1. Marijntje van Rijsbergen-voorzitter
  2. Hidde Hoogcarspel-Penningmeester
  3. Janine Geijsen-lid
  4. Jessica Bierman- Klassenoudercoordinator
  5. Sabine van der Velden-lid
  6. Tamar Süss (namens de school)

 

Jaarlijkse OR bijdrage

De jaarlijkse OR bijdrage voor ouders is 90,-. Hiervan worden verschillende evenementen en activiteiten georganiseerd zoals Sinterklaas, Kerstborrel en Zomer Slotfeest. Daarnaast worden hiervan de jaarlijkse nieuwe boeken in de bibliotheek betaald (waaronder ook de Engelstalige boeken en de dyslexie boeken), de busreizen voor de schoolreisjes, kerstcadeautjes voor de leraren etc. Daarnaast draagt de OR financieel bij als er bijzondere evenementen op school zijn zoals bijvoorbeeld een Lustrum of het 2-jaarlijkse Nicolaas Maesschoolfeest.

 

Met deze OR bijdrage van 90,- behoort de Nicolaas Maesschool tot de 14% laagste OR bijdragen van Amsterdam. Voor ouders met een minimum inkomen is er vanuit de gemeente Amsterdam ondersteuning.

 

Voor eventuele vragen en/of advies kunnen ouders contact opnemen met

Hidde: Hidde.hoogcarspel@gmail.com, Janine: Janine.geysen@gmail.com of Marijntje 0616472601/marijntjevr@gmail.com