Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.

 

Pas nadat u het inschrijfformulier van uw kind naar de school heeft gestuurd is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.