Aanmelden

Informatie-ochtenden

 

 

 

Voor komend schooljaar 

 

 

Om een goede keuze te maken voor een toekomstige school voor uw kind(eren), bieden wij de gelegenheid om een informatie-ochtend bij te wonen.

Lees meer

 

Aanmelden van een kind vanuit een andere school of net verhuisd  (zij-instroom)

Als u uw kind wilt aanmelden als zij-instroom op onze school, kunt u een mail sturen met zoveel mogelijk informatie naar:  zijinstroom@nicolaasmaes.nl.

 

 
LET OP: onze kleutergroepen 2 (geboortejaar 2015, 2016) en groepen 4 (2013) zitten nu vol. Wij kunnen geen kinderen meer plaatsen uit die geboortejaren.
 

 

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

 

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

 

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

 

 

Verdere stappen:

 

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten  van de afgelopen plaatsingen.