5

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

 

1) Waar gaat het geld naartoe?

In het algemeen: naar projecten, schoolhulpmiddelen en andere initiatieven die de kwaliteit van het onderwijs en van het schoolleven in bredere zin op de Nicolaas Maesschool bevorderen.Meer concreet kunnen wij het op dit moment niet maken. Er is behoefte aan zeer veel uiteenlopende zaken. De Steunstichting is net begonnen en is op dit moment in overleg met de Directie en het lerarenteam van de school om te bezien welk project of welke projecten de Steunstichting kan ondersteunen. Zodra we weten om welk(e) project(en) het gaat, meldt de Steunstichting dit op de website.

2) Ik wil graag bijdragen, maar het liefst aan een specifiek project. Kan dat?

Het komt voor dat de Steunstichting meerdere projecten tegelijkertijd steunt. Het is vanaf een bijdrage van EUR 500,- dan soms mogelijk uw bijdrage te “earmarken” voor een specifiek project. Dit kan echter alleen in voorafgaand overleg met het bestuur van de Steunstichting. U kunt hierover contact opnemen met de Steunstichting via steunstichtingvrienden@nicolaasmaes.nl.

 

3) Hoeveel geld is er nodig en waarvoor?

Voor het komende schooljaar wil de stichting, in overleg met school (directeur en leerkrachtenteam), in drie projecten investeren: de ICT infrastructuur; extra onderwijs in techniek & wetenschap, en uitbreiding TSO activiteiten. Om deze drie doelen te realiseren is in de komende 12 maanden een totaal bedrag van 80.000 euro nodig (160 euro per kind). Meer informatie over deze projecten kunt u hier vinden

 

4) Er zijn zoveel belangrijke dingen te verzinnen! Hoe wordt bepaald welk project precies wordt ondersteund?

De Steunstichting overlegt met de directie en het leerkrachtenteam aan welke ondersteuning op een bepaald moment behoefte is. De Steunstichting brengt daarbij ook eigen ideeën in. Uw ideeën zijn ook welkom! U kunt hiervoor contact opnemen met de steunstichting, steunstichtingvrienden@nicolaasmaes.nl.

 

5) Wat zijn de belastingvoordelen?

De Steunstichting heeft een ANBI status. Voor giften aan een ANBI, klik op deze link voor informatie over belastingvoordeel.

 

6) Naar welke rekening kan ik overmaken?

Het IBAN nummer van de Steunstichting is  : NL 56 TRIO 0391 1635 58

Andere vragen? Neem gerust contact op met de Steunstichting, via steunstichtingvrienden@nicolaasmaes.nl.

 

7) Kan ik inzicht krijgen in de financien van de stichting?  

Bekijk hier voor het financiele overzicht voor het schooljaar '15-'16

 

 

 

Projecten

Wil je meer lezen over de projecten van de steunstichting? Klik hier:

Projecten

Bijdragen

Voor meer informatie over de bijdragen: klik hier

Bijdragen

ANBI Status

Meer informatie over de ANBI status, klik hier:

ANBI status

Veelgestelde vragen

Voor de veel gestelde vragen, klik hier:

Veelgestelde vragen