5

Beleidsplan projecten

Het beleidsplan van de stichting bestaat uit de volgende drie grote projecten voor 2016-2018

Voor het komende schooljaar wil de stichting, in overleg met school (directeur en leerkrachtenteam), in drie projecten investeren: de ICT infrastructuur; extra onderwijs in techniek & wetenschap, en uitbreiding TSO activiteiten. Om deze drie doelen te realiseren is in de komende 12 maanden een totaal bedrag van 80.000 euro nodig (160 euro per kind).

1. Het verder ontwikkelen van de ICT-structuur op school

Kosten: € 30.000

De Nicolaas Maesschool heeft als ambitie om beter en slimmer gebruik te gaan maken van tablets, laptops en andere devices. Het is de bedoeling dat de kinderen de komende jaren meer in de cloud gaan werken om de mogelijkheden van Google Apps For Education (GAFE) volledig te kunnen benutten. Chromebooks zijn de ideale stap om dit mogelijk te maken. Deze ‘lege’ laptops starten supersnel op en kunnen direct worden toegevoegd aan de GAFE omgeving die de Nicolaas Maesschool al gebruikt. Op de chromebooks leren de leerlingen om presentaties en documenten te maken in de cloud, dit te delen met de leerkracht en klasgenootjes en ze kunnen met meerdere leerlingen tegelijk aan hun documenten en presentaties werken. Daarnaast is de chromebook een degelijke en betaalbare laptop (300 euro), die gemaakt is voor het onderwijs en daarmee geschikt voor alle educatie software. School wil een aantal chromebooks aanschaffen en deze het komende half jaar in de klassen uitproberen. Na een positieve evaluatie kan dan een (financieel) plan worden bedacht om de inzet van deze chromebooks uit te breiden. Voor de pilot streeft school ernaar om voor iedere klas 4-8 10 chromebooks te kunnen aanschaffen = 100 chromebooks, kosten € 30.000 (€ 60 per kind). Doel sponsorloop: aanschaf van de eerste 10 chromebooks (€ 3.000).

2. Verdiepen en verrijken van het aanbod voor Techniek & Wetenschap (T&W)

Kosten: € 25.000

In de tweede helft van komend schooljaar organiseert de Nicolaas Maesschool een intensieve projectweek met als thema "Het Brein". Gedurende dit project zal alles in het teken staan van dit belangrijke en mysterieuze lichaamsdeel. De Nicolaas Maesschool zou voor deze week graag de specialisten van het Junior Campus willen inzetten. Junior Campus is een unieke aanbieder die, in tegenstelling tot veel andere aanbieders, vernieuwende en moderne lessen aanbiedt waarin onderzoekend leren en samenwerking voorop staat. Kinderen worden uitgedaagd een onderzoeksvraag te formuleren, en gaan samen op zoek naar oplossingen en antwoorden op hun vragen. Aan het eind van hun zoektocht geven ze een gezamenlijke presentatie. Door deze aanpak krijgt het geleerde meer betekenis voor het kind. Als onderdeel van de projectweek zou het fantastisch zijn als school de kinderen binnen dit thema een extra museumbezoek en extra materialen zou kunnen aanbieden. Doel sponsorloop: extra lessen door Junior Campus (€ 10.000).

3. Verbeteren van de kwaliteit van de Tussen-Schoolse Opvang (TSO)

Kosten: € 25.000

Doel van deze verbeteringen is om kinderen die het leuk vinden iets extra's te kunnen bieden in de pauzes, zoals schaken, yoga en muziek, en ervoor te zorgen dat hele drukke kinderen een extra uitlaatklep krijgen. Daarnaast willen we dat er voor klassen waar pesten een probleem is, extra aandacht en begeleiding is tijdens de TSO. Als eerste stap zal als pilot het keuze programma voor kinderen tijdens 2 dagen verder uitgebreid worden. Ze kunnen kiezen uit een waaier van creatieve en wetenschappelijke activiteiten. Daarnaast zullen gespecialiseerde begeleiders van Woest Zuid 2 dagen per week verschillende groepen kinderen de mogelijkheid geven om met verschillende sport/spel activiteiten mee te doen.

Projecten

Wil je meer lezen over de projecten van de steunstichting? Klik hier:

Projecten

Bijdragen

Voor meer informatie over de bijdragen: klik hier

Bijdragen

ANBI Status

Meer informatie over de ANBI status, klik hier:

ANBI status

Veelgestelde vragen

Voor de veel gestelde vragen, klik hier:

Veelgestelde vragen