5

Introductie

Wat doet de steunstichting voor de Nicolaas Maesschool?

De Steunstichting vrienden van de Nicolaas Maesschool (hierna: “de Steunstichting”) is in 2015 opgericht door ouders van de Nicolaas Maesschool. Het doel van de Steunstichting is: extra geld inzamelen, onder ouders van de school, om daarmee projecten, schoolhulpmiddelen en andere school of les gerelateerde initiatieven mogelijk te maken die uit het huidige schoolbudget niet kunnen worden betaald.

Het gaat daarbij steeds om initiatieven die de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van het schoolleven in bredere zin op de Nicolaas Maesschool bevorderen.

De Steunstichting is voor inkomsten vooral afhankelijk van bijdragen van ouders. Ouders kunnen vrijblijvend en anoniem een bijdrage leveren (zie Bijdrage). Verder zal de Steunstichting af en toe fundraising activiteiten organiseren (denk aan sponsorloop, veiling, benefiet feest).

De Steunstichting met RSIN 852070809 heeft een ANBI status. Daarmee is de Steunstichting een fiscaal vriendelijk platform (zie ANBI status) en kan uw bijdrage onder omstandigheden aftrekbaar zijn van de belasting.

Het onbezoldigde bestuur van de Steunstichting bestaat uit: Janine Geijssen (Voorzitter/Plaatsvervangend secretaris), Piet Boonstra (Plaatsvervangend voorzitter/Penningmeester), Diana Rademaker (Secretaris), Joost van der Plas en Maartje Flamman.

Het bankrekeningnummer van de stichting is NL 56 TRIO 0391 1635 58

Voor vragen kunt u de Steunstichting bereiken via steunstichtingvrienden@nicolaasmaes.nl

Steun de Steunstichting! Alle bijdragen, hoe klein ook, zijn zeer welkom!

Projecten

Wil je meer lezen over de projecten van de steunstichting? Klik hier:

Projecten

Bijdragen

Voor meer informatie over de bijdragen: klik hier

Bijdragen

ANBI Status

Meer informatie over de ANBI status, klik hier:

ANBI status

Veelgestelde vragen

Voor de veel gestelde vragen, klik hier:

Veelgestelde vragen