5

De ouder en kind adviseur

Ik werk al weer enige tijd met veel plezier op de Nicolaas Maesschool, eerst als schoolmaatschappelijk werkster en sinds 1 januari 2015 als ouder en kind adviseur (OKA).
Ik heb een ruime ervaring in het begeleiden van gezinnen. Ik ondersteun ouders en leerkrachten als een kind en/of gezin begeleiding nodig heeft. Denk aan leerproblematiek, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, gezondheidsproblemen.

Onderwijs en jeugdhulp werken nauw met elkaar samen voor leerlingen die extra hulp en steun nodig hebben. De gemeente kiest ervoor om de jeugdhulp in de buurt, dichtbij het kind en gezin te organiseren. Daarom heeft elke school vanaf 1 januari 2015 een ouder en kind adviseur gekregen. De ouder en kind adviseurs werken vanuit een ouder en kind team in de wijk, zodat de hulp dichtbij het kind en het gezin is georganiseerd. In het ouder en kind team werken ook jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en jeugdpsychologen.

We kijken wat er nodig is. Individuele hulp, een groepsaanbod, begeleiding in het gezin, een andere aanpak op school of in de klas. We kennen de buurt, het activiteitenaanbod en de voorzieningen in de wijk. En we kunnen zo nodig samen met de ouders ook nieuwe initiatieven ontwikkelen. Zowel leerkrachten als ouders weten mij te vinden wanneer er problemen of zorgen zijn over kinderen. Vaak zijn een paar gesprekken genoeg. Soms help ik bij aanvragen voor het Jeugdsportfonds en Jongeren Cultuurfonds.
De meeste jeugdhulp wordt georganiseerd in het ouder en kind team. Maar soms is er meer specialistische of langduriger hulp nodig. De ouder en kind adviseur kan deze hulp erbij halen of verwijzen naar bijvoorbeeld een jeugdpsychiater. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Bij zo’n verwijzing kan de ouder en kind adviseur, gemandateerd door de gemeente, een beschikking af geven. Die beschikking beschermt de rechtszekerheid van zorgaanbieder en ouder(s) en kind(eren).

Ik werk samen met de intern begeleiders van de school. Wij pakken in onderling overleg signalen op en bepalen met elkaar wie welk aandeel levert in de aanpak. Op deze manier werken wij op de Nicolaas Maesschool aan een op elkaar afgestemde samenwerking.

De hulp van de ouder en kind adviseur is gratis. U kunt mij bellen en/of mailen voor een afspraak. Dit kan op school, maar kan ook bij u thuis als u dat wenst.

Waar

Onze ouder en kind adviseur is Elly Baartscheer.   U kunt een afspraak met haar maken via de intern begeleider of via haar mailadres ebaartscheer@hetabc.nl. De gesprekken die u heeft zijn vertrouwelijk. Aan de school wordt alleen doorgegeven dat u een gesprek heeft, tenzij u toestemming geeft school van meer informatie te voorzien.

De contact gegevens

Elly Baartscheer 
Ouder- en kind adviseur  
Telefoon: 0631631580
e-mail:

ebaartscheer@hetabc.nl
e.baartscheer@oktamsterdam.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag