5

De Nicolaas Maesschool

De Nicolaas Maes is een openbare basisschool met ongeveer 460 leerlingen verdeeld over 17 groepen.

Wat vinden wij belangrijk op de Nicolaas Maes? Samen spelen, samen leren en met elkaar omgaan in een veilige en inspirerende omgeving, waar het opdoen van kennis samengaat met een gerichte sociaal-emotionele ontwikkeling, gebaseerd op zelfontplooiing.

Geschiedenis van de Nicolaas Maesschool

Geschiedenis van de Nicolaas Maesschool

In 1916 verrees er aan de rand van de stad een nieuw schoolgebouw. Een gebouw waarin twee verschillende scholen een plaats kregen: twee scholen voor Uitgebreid Lager Onderwijs. Eén van deze scholen was de Nicolaas Maesschool. De meester was meneer en de onderwijzeressen waren inderdaad allemaal juffrouwen; gehuwde vrouwen konden nog niet voor de klas staan. Tussen de leraren en leerlingen was afstand. Een oud-leerling zegt hierover: ‘De onderwijzers waren wel een beetje goden hoor. In die tijd keek je toch altijd een beetje op tegen een leraar, want die had gestudeerd hè?’ Het speelkwartier was nog een ‘wandelkwartier’ waarin in het gelid gewandeld werd. In de tekenles werd aangeleerd hoe je mooie rechte lijnen moest tekenen.

De Nicoaas Maes was een openbare school en dat hield in dat zaken van religieuze aard angstvallig werden gemeden. Er zaten relatief veel joodse kinderen op school. Zij waren op zaterdagochtend afwezig vanwege de sabbat. In 1941 moesten alle joodse kinderen naar een speciale school in de Jan van Eykstraat. De meesten hebben de oorlog niet overleefd.

In de jaren 50 zaten er door de geboortegolf 50 kinderen in elke klas. In de jaren 60 vond er onder leiding van een nieuwe directeur Hans Hamstra een cultuuromslag plaats. De school was niet meer alleen een plek om te leren; voor het eerst kreeg het begrip buitenschoolse activiteiten inhoud met schoolfeesten en theateractiviteiten. Ook de keuzevakken die nog steeds gegeven worden vinden hun oorsprong in deze tijd.

Het team

Wil je meer lezen over onze leerkrachten? Klik hier:

het team

MR, OR & TSO

Voor meer informatie over de MR, OR en de TSO: klik hier

MR, OR & TSO

OKA

Meer informatie over de ouder- en kindadviseur, klik hier:

OKA