Nieuws

09 september 2020

Heerlijk potje voetbal

Het jaarlijkse voetbal toernooi van de Nicolaas Maes

Heerlijk potje voetbal
De groepen 5 tot met 8 hebben hun jaarlijkse voetbaltoernooi in Amsterdamse Bos gespeeld, georganisserd door Sterre onze gymleerkracht. Er is per categorie een prijs uitgereikt aan de leerling die de beste “fair player” was van de dag. Oftewel de leerling waarbij sportief gedrag het meeste naar voren kwam.

Alle ouders die hebben geholpen, bedankt!

Het was het groot succes!