5

Jaarverslag Openbaar Onderwijs aan de Amstel

07 09 2018 in Nieuws

Het bestuur (OOada) van de Nicolaas Maesschool legt in het jaarverslag verantwoording af voor het gevoerde onderwijsbeleid, personeelsbeleid, huisvesting, de bedrijfsvoering en de financiën. Onze stichting staat bekend om de goede kwaliteit van het jaarverslag. 

Onderdelen van het jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag, verslag van de raad van toezicht en de jaarrekening.

1. Bestuursverslag

In dit deel van het jaarverslag geven we de voortgang van het strategisch beleidsplan weer en blikken we terug op bedrijfsmatige activiteiten in het boekjaar. 

2. Verslag van de raad van toezicht

In het verslag van de raad van toezicht kan men lezen hoe het toezicht op de organisatie invulling heeft gekregen.

3. Jaarrekening

De jaarrekening is een financiële weergave van de stichting, met een toelichting op de feitelijke cijfers  over het betreffende boekjaar.

Het hele jaar verslag is te lezen op: https://ooada.nl/onderwijs/jaarverslag

Terug naar nieuws Bekijk ons nieuwsarchief

Zoek door ons nieuwsarchief

Op zoek naar de directiepost?

Op de nieuwe website vind je alles wat kan downloaden nu op de Downloads-pagina.

Ga naar downloads