5

Informatie-ochtenden en zij-instroom

Om een goede keuze te maken voor een toekomstige school voor uw kind(eren), bieden wij de gelegenheid om een informatie-ochtend bij te wonen.

De data voor de informatie-ochtenden van de Nicolaas Maes in het schooljaar 2018-2019 zijn:

 • 19 september 2018

 • 17 oktober 2018

 • 16 januari 2019

 • 13 februari 2019

 • 3 april 2019

 • 29 mei 2019

Deze informatie-ochtenden zijn in de ochtend van 09.00 tot 10.15 uur in de aula van de school.

Wilt u een van de  informatie-ochtenden bijwonen, dan bent u van harte welkom nadat u zich heeft aangemeld via: voorlichting@nicolaasmaes.nl (Graag met vermelding van de datum en locatie van de informatie-ochtend.) U ontvangt van ons geen bevestiging. Indien de informatie-ochtend onverhoopt niet door kan gaan, nemen wij contact met u op.

Extra vragen?

Voor algemene vragen over aanmelden kunt u maandag tot en met donderdag terecht bij de administratie van onze school. Mocht u specifieke vragen hebben over de aanmelding van een kleuter, dan kunt u op maandag terecht bij Mieke Harteveld (MT- lid onderbouw).

 

Aanmelden van een kind voor groep 3 of hoger
(zij-instroom)

Als u uw kind wilt aanmelden als zij-instroom op onze school, kunt u een mail sturen met zoveel mogelijk informatie naar: zijinstroom@nicolaasmaes.nl.

De maximale groepsgrootte stellen wij op 28 leerlingen. Hiervan kan afgeweken worden, indien de ondersteuningsbehoefte in de groepen te hoog is. Deze inschatting wordt gemaakt door de directie.

 

 

Voor meer informatie kunt u ons bellen op 020 - 820 11 24

Aanmelden op de Nicolaas Maesschool dat doe je zo:

 

Voor het eerst naar de basisschool


Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

 

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
 

De data voor de informatie-ochtenden van de Nicolaas Maes in het schooljaar 2018-2019 zijn:

 • 19 september 2018
 • 17 oktober 2018
 • 16 januari 2019
 • 13 februari 2019
 • 3 april 2019
 • 29 mei 2019
 •  

Deze informatie-ochtenden zijn in de ochtend van 09.00 tot 10.15 uur in de aula van de school.

 

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.


Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

 

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 

 

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:  bboamsterdam.nl Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het aanmeldformulier (nog aanpassen)

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

· kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014                             1 november 2017

· kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014                 8 maart 2018

· kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2015                                1 juni 2018

· kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015                             2 november 2018

 

Een plaats op de basisschool

Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

 

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

 

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
 2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool
     die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de
    school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;

 1. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.


 

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.
Pas nadat u het inschrijfformulier van uw kind naar de school heeft gestuurd is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten  van de afgelopen plaatsingen.

 

BSO's voor de Nicolaas Maesschool

Humanitas :  "De Zeppelin"

Adres: Pieter de Hoochstraat 80, 1071 EJ Amsterdam

Telefoon:020-218 2125

 

Villa Vondel:

Adres: Waldeck Pyrmontlaan 23, 1075 BT Amsterdam

Telefoon:020 673 6762

 

Woest Zuid:

Adres: Heinzestraat Amsterdam tel: 06-13140221 (Eline)

Telefoon:020-2611818

Open: 08:00–18:30