5

Informatie-ochtenden en zij-instroom

Om een goede keuze te maken voor een toekomstige school voor uw kind(eren), bieden wij de gelegenheid om een informatie-ochtend bij te wonen.

De data voor de informatie-ochtenden van de Nicolaas Maes in het schooljaar 2018-2019 zijn:

19 september 2018

17 oktober 2018

16 januari 2019

13 februari 2019

3 april 2019

29 mei 2019

Deze informatie-ochtenden zijn in de ochtend van 09.00 tot 10.15 uur in de aula van de school.

Wilt u een van de  informatie-ochtenden bijwonen, dan bent u van harte welkom nadat u zich heeft aangemeld via: voorlichting@nicolaasmaes.nl (Graag met vermelding van de datum en locatie van de informatie-ochtend.) U ontvangt van ons geen bevestiging. Indien de informatie-ochtend onverhoopt niet door kan gaan, nemen wij contact met u op.

Extra vragen?

Voor vragen over aanmelden kunt u maandag tot en met donderdag terecht bij de administratie van onze school. 

 

Aanmelden van een kind voor groep 3 of hoger
(zij-instroom)

Als u uw kind wilt aanmelden als zij-instroom op onze school, kunt u een mail sturen met zoveel mogelijk informatie naar: zijinstroom@nicolaasmaes.nl.

De maximale groepsgrootte stellen wij op 28 leerlingen. Hiervan kan afgeweken worden, indien de ondersteuningsbehoefte in de groepen te hoog is. Deze inschatting wordt gemaakt door de directie.

 

 

Voor meer informatie kunt u ons bellen op 020 - 820 11 24

Aanmelden op de Nicolaas Maesschool dat doe je zo:

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2018).

U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 

De data voor de informatie-ochtenden van de Nicolaas Maes in het schooljaar 2018-2019 zijn:

  • 19 september 2018
  • 17 oktober 2018
  • 16 januari 2019
  • 13 februari 2019
  • 3 april 2019
  • 29 mei 2019

Deze informatie-ochtenden zijn in de ochtend van 09.00 tot 10.15 uur in de aula van de school.

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen.
Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of  onze school voor uw kind een voorrangsschool is.  

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) op onze school in.

Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, corrigeer dit dan op het aanmeldformulier.
Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet de school van uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest,  enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
Let op: Ook wanneer al een ouder kind van u op school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
uw kind zit op een IKC;
het voorgedrukte woonadres op het aanmeldformulier is niet correct;
u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:  bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

kinderen geboren tussen...

...1 september en 31 december 2015     6 maart 2019
...1 januari en 30 april 2016                    5 juni 2019
...1 mei en 31 augustus 2016                 1 november 2019

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Het kind heeft de school als voorrangsschool.
Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:

6.      Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

7.      Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

De kans bestaat dat wij bij de komende plaatsingen moeten loten. Als u hierover meer wilt weten, neem dan met ons of de helpdesk contact op.

Inschrijven

Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.